2017-14 Boliger, Søndergade, Brædstrup - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 2017-14 Boliger, Søndergade, Brædstrup - Kommuneplantillæg 1

2017-14 - Boliger, Søndergade, Brædstrup

Bestemmelser

Plannavn
Boliger, Søndergade, Brædstrup

Plannummer
2017-14

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
40%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
4

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt boligformål, etageboliger, åben-lav boliger og tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:40%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver
Maksimal bebyggelsesprocent:40%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer