2017-01 Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 2017-01 Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 1

15CE06 - Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej

Bestemmelser

Plannavn
Centerformål, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej

Plannummer
15CE06

Generel anvendelse
Centerområde

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
60%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. højde (m)
10 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
3

Anvendelse konkret
Større butiksareal (samlet over 1000 m²)

Specifik anvendelse
4120

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer