2017-15 Område til særlig pladskrævende varegrupper, Vejlevej, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 15ER15

15ER15 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
15ER15

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Eksisterende zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
60%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. højde (m)
14 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
3

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt værkstedsvirksomhed.

Der kan derudover etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Det samlede bruttoetageareal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet må højst være 2.000 m2. Det samlede bruttoetageareal for den enkelte butik må højst være 2.000 m2.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver
Maksimal bebyggelsesprocent:60%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimale etageareal, der må opføres:3
Maksimal tilladt bygningshøjde:14 m
Maximale antal etager:3 etager

Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe
Maksimal bebyggelsesprocent:60%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:14 m
Maximale antal etager:3 etager

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk
Maksimal bebyggelsesprocent:60%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:14 m
Maximale antal etager:3 etager


Anvendelse konkret
Kontor og serviceerhverv med detailhandel

Generelle rammer

De generelle rammer i Kommuneplan 2017 gælder også for rammeområdet.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer