2017-05 Centerområde, Torvekarreen, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkelte rammer Kladde 10CE12

10CE12 - Centerområde, Torvekarreen, Horsens

Bestemmelser

Plannavn
Centerområde, Torvekarreen, Horsens

Plannummer
10CE12

Generel anvendelse
Centerområde

Eksisterende zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
300%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
6 etager

Max. højde (m)
22,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
4

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, liberale erhverv, boliger og hotel.


Notat: Områdets anvendelse

Indenfor rammen kan der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Dagligvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 5.000 m2, mens udvalgsvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 2.500 m2. Dele af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlige muligheder for byfortætning. Den sluttede randbebyggelse skal fastholdes som princip. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, m. h.t. højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes.


Specifik anvendelse

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer