2017-12 Boliger, Provstlund IV, Lund - Kommuneplantillæg ramme 2

Home Rammer Enkelte rammer Forslag 31RE06

31RE06 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
31RE06

Generel anvendelse
Rekreativt område

Eksisterende zonestatus

Fremtidig zonestatus

Forslagsdato
25. februar 2019

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
0 %

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Området som helhed

Max. antal etager
0 etager

Max. højde (m)
0 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
2

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes for bygningsanlæg. 


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Inden for området kan der undtagelsesvis tillades etablering af shelterplads/mindre bålhytte samt mindre anlæg til områdets drift (f.eks. pumpestation).


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Større rekreativt område
Maksimal bebyggelsesprocent:0 %
Maksimal tilladt bygningshøjde:0 m
Maximale antal etager:0 etager


Anvendelse konkret
Grøn kile

Generelle rammer

Se også de generelle rammer i kommuneplanen.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer