2017-12 Boliger, Provstlund IV, Lund - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkelte rammer Forslag 2017-12 Boliger, Provstlund IV, Lund - Kommuneplantillæg ramme 1

31BO18 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
31BO18

Generel anvendelse
Boligområde

Eksisterende zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Forslagsdato
25. februar 2019

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Den enkelte grund

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
2

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 40.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte grund
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte grund
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager


Generelle rammer

Se også de generelle rammer i Kommuneplanen.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer