Råstofplan

Region Midtjylland har udarbejdet en råstofplan for Region Midtjylland i 2016. Råstofplanen udlægger bl.a. områder til råstofgravning samt råstofinteresseområder. Endvidere opstiller Råstofplanen en række bestemmelser/retningslinjer for råstofudnyttelsen. Bestemmelserne indebærer bl.a. følgende:

Den fulde ordlyd af de gældende retningslinjer og bestemmelser for råstofindvinding er angivet i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.

Kommuneplanens retningslinjer ift. grundvandsbeskyttelse strider ikke mod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Læs mere om råstofplanen her.