Scoping

Scopingnotat - miljøvurdering af kommuneplan 2017

Indledning

Kommuneplanforslagets forventede ændringer

Afgrænsning af miljøvurderingen

Miljøvurderingens omfang og detaljeringsniveau

Alternativer

Planscoping

Miljøscoping

Print