Overvågningsprogram

Horsens Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af Kommuneplan 2017, herunder:

 • Planlægning
  • Horsens Kommunes statistikker
  • Revision af kommuneplanen hvert 4. år.
  • Lokalplanlægning og strategisk miljøvurdering
 • Tilsyn og kontrol
  • Tilsyn med naturområderne og virksomheder/landbrug.
  • Trafiktællinger
  • Indberetninger af indvundne vandmængder og vandkvalitet
  • Badevandskvalitet
 • Sagsbehandling
  • Forudgående tilladelser til projekter, der kan berøre beskyttet natur
  • Miljøsagsbehandling i forbindelse med nyanlæg eller udvidelser/ændringer af virksomheder og landbrug
  • Byggetilladelser
  • Arkæologiske forundersøgelser/udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Overvågningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner og ved administration af sektorlovgivningen, samt det kommunale tilsyn, der er derfor ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter vil der som minimum blive lavet en screening efter Miljøvurderingsloven.

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer