Overvågningsprogram

Horsens Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af Kommuneplan 2017, herunder:

Overvågningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner og ved administration af sektorlovgivningen, samt det kommunale tilsyn, der er derfor ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter vil der som minimum blive lavet en screening efter Miljøvurderingsloven.