Behandling af høringssvar

Kommuneplan 2017 samt Miljørapport er vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017 og var i offentlig høring i perioden fra 3. oktober til 28. november 2017.

I høringsperioden er der i alt modtaget 101 bemærkningen til Forslag til Kommuneplan 2017. De væsentligste temaer som bemærkningerne omhandler er: Trafik, Landsbyer, Byudvikling, Rekreative stier og Kulturhistorie.

På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen foreslået en række mindre ændringer og tekniske tilretninger, som fremgår af denne gennemgang nedenfor.

Forvaltningen vurderer at der ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller omfang, der udløser en fornyet/supplerende høring eller yderligere miljøvurdering.

Der er foretaget følgende justeringer fra planforslag til endelig plan:

Ud over disse justeringer, er der foretaget følgende tilretninger efter henvendelse fra statslige myndigheder: