Overvågning

Horsens Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af forslaget til Kommuneplan. Nedenfor er angivet en (ikke udtømmende) liste over overvågning af miljøforholdene i Horsens Kommune. For disse forhold foreslås der ikke yderligere overvågning.