Miljørapport

Miljøvurdering af kommuneplan 2017

Indledning

Ikke teknisk resume

Metode

Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer

Miljøvurdering

Overvågning

Referencer

Print