Scoping af generelle rammer

 Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens generelle rammer.

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I første kolonne "Plan-scoping" er det angivet, om forslaget til Kommuneplan 2017 indeholder ændringer af retningslinjerne. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.

   
  Plan-scoping Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund
Klima                    
Miljøklasser                    
Detailhandel                    
Bebyggelsestyper                    
Foreningsvirksomhed                    
Parkering (bil og cykel)                      
Høje huse/etagebyggeri                    
Grundvand                    
Jordbalance                    
Kystnærhedszone                    
Arkitektonisk kvalitet                      
Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer                      
Støjforhold                      
Opsætning af satellit- og parabolantenner                      

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer