Bydele

Her på siden kan du finde forskellige statistikker og data om de enkelte bydele. Alle data er trukket pr. 1. januar 2017 fra følgende datakilder: BBR, CVR og CPR.

I planperioden forventes disse data suppleret med karakteristikker for de enkelte bydele.

Tjek hvilken bydel du bor i ved at skrive din adresse i søgefeltet på kortet.

Kortet viser antallet af indbyggere indenfor afgrænsningen af den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.

 

Kortene viser arealet af den enkelte bydel indenfor afgrænsningen.

 


Kortene viser fordelingen af boligarter i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.

 


Kortene viser fordelingen af boligstørrelser i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.

 


På kortet er den gennemsnitlige alder på boligmassen angivet ved et opførelsesår for gennemsnitsboligen i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.

 


Kortene viser antallet af utidssvarende boliger i den enkelte bydel. En utidssvarende bolig er en bolig som mangler en eller flere disse funktioner: vandskyllende toilet, badeværelse, eget køkken eller centralvarme, fjernvarme eller varmepumpe - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.

 


Kortene viser antallet af arbejdspladser indenfor afgrænsningen af den enkelte bydel - data er trukket fra CVR pr. 1. januar 2017.

 


Kortene viser aldersfordelingen i den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.

 


Kortene viser fordelingen af husstandstyper i den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer