Bymønster

 

Som kommunens hovedby skal Horsens fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhverv, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (herunder både samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland og Business Region Aarhus. Læs mere om Horsens under Horsens by 2015.

Horsens Kommune har desuden yderligere en Centerby Brædstrup og 9 Lokalcenterbyer, som alle spiller en vigtig rolle som et lokalt center for et mindre opland. De 9 byer er: Egebjerg, Gedved, Hatting, Hovedgård, Lund, Nim, Sdr. Vissing, Søvind og Østbirk.

Brædstrup er den største af by efter Hovedbyen Horsens og den by med den største andel af detailhandel udenfor Horsens. Brædstrup er også den eneste by udover Horsens, hvor Byrådet har peget på områder til omdannelse og fortætning. Se mere under retningslinjer for Byudvikling. Brædstrup og Lokalcenterbyerne betjener et større opland med servicefunktioner, detailhandel, og lokal erhvervsstruktur. Disse byer er vigtige i bosætningsøjemed, da de alle har store kvaliteter at tilbyde borgerne i Horsens Kommune. Derfor skal både Brædstrup og Lokalcenterbyerne fortsat udvikles som bosætningsbyer der forsynes med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud samt mulighed for at der kan etableres butikker til forsyning af Lokalcenterbyen og dens opland. Læs mere om byerne her.

Landsbyerne udgør et bredt spektrum af bydannelser i det åbne land, lige fra småbyer som Ås, Elling og Tyrsting til en større landsbyer som Grædstrup, og Tvingstrup. Nyt boligbyggeri vil i begrænset omfang kunne foregå som huludfyldning i de afgrænsede landsbyer eller efter en lokalplan. Læs mere om dette i rammerne for den enkelte landsby.

Der findes derudover 4 bosætningslandsbyer i Horsens Kommune nemlig Sejet, Hansted, Yding og Voervadsbro, som er landsbyer med lidt flere bosætningsmuligheder. Grunden til at der i disse 4 landsbyer kan ske en større udbygning er, at Sejet og Hansted ligger i byzone. Derudover skal det undersøges, om der kan planlægges for mindre byudviklinger i landsbyerne Yding og Voervadsbro. Landsbyerne skal i så fald overføres til byzone gennem lokalplanlægning. Alternativt kan der eventuelt laves der en landsbyafgrænsning, hvor landsbyerne forbliver i landzone.

 

 BY INDBYGGERE 
 Horsens 58.480 
 Brædstrup 3.635 
 Egebjerg 2.409 
 Lund 2.243 
 Hovedgård 2.214 
 Gedved 2.203 
 Østbirk 2.179 
 Hatting 1.726 
 Søvind 1.075 
 Nim 741 
 Sdr. Vissing 456

Antal indbyggere pr. 1. januar 2017 DST.

 

 

Faktaboks

Hovedby: Horsens

Centerby: Brædstrup

Lokalcenterbyer: Egebjerg, Gedved, Lund, Østbirk, Hatting, Hovedgård, Nim, Søvind og Sdr. Vissing

Bosætningslandsbyer: Sejet, Hansted, Yding og Voervadsbro

Landsbyer: Addit, Assendrup, Davding, Elbæk, Eldrup, Elling, Endelave by, Gangsted, Gantrup, Grumstrup, Grædstrup, Haldrup, Kattrup, Lundum, Oens, Ring, Sattrup, Serridslev, Slagballe St., Såby, Tønning, Træden, Tvingstrup, Underup, Vedslet, Vestbirk, Vrønding, Ørridslev, Ørskov, Åes og Åstruplund.

 

 

 

 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer