Vision, politikker og strategier

 

Horsens Kommune har vedtaget en række politikker og strategier, hvoraf flere - direkte eller indirekte - sætter deres strategiske aftryk på den fysiske udvikling af kommunen, og derfor påvirker kommuneplanen og den opfølgende planlægning.

Overliggeren er Horsens Byråds Vision for Horsens Kommune med de tre spor: Oplevelser i mange farver, Et dynamisk og kreativt kraftcenter og Et aktivt velfærdssamfund. Du kan læse mere om visionerne i Byrådets Planstrategi. Politikkerne og strategierne dækker et bredt spekter af temaer om erhvervsudvikling og vækst, kultur, sundhed, idræt, unge, handicap, mobilitet, udvikling af midtbyen og energi og grøn omstilling. De politikker og strategier, der sætter aftryk i planlægningen kan ses i boksen til højre.

Politikkerne og strategierne er omsat til konkrete tiltag i den fysiske planlægning, med udgangspunkt i Kommuneplan 2017.

Politikker og strategier, der vurderes at berøre den fysiske udvikling af Horsens Kommune
 • Vision Horsens
 • Sundhedspolitik
 • Ungepolitik
 • Idrætspolitik
 • Handicappolitik
 • Erhvervsstrategi
 • Indsatskatalog for vækst - Horsens løfter i flok
 • Bosætningsstrategi
 • Kulturstrategi
 • Midtbystrategi
 • Trafik 2030
 • Horsens Cykelby
 • Strategisk Energiplan
 • Strategi for grøn vækst
 • Borgmesterpagten for klima og energi
 • Klimakommune
 • Compact of mayors 

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte vision, politikker og strategier?

Hvilke udfordringer giver vision, politikker og strategier den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

Hvilke muligheder giver vision, politikker og strategier den fysiske udvikling af Horsens Kommune?