Stat og region

Staten udstikker de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning, som Horsens kommune skal omsætte i den kommunale planlægning. Region Midt har også interesser, der skal tages stilling til i planlægningen. Endelig indgår Horsens Kommune i det tværkommunale samarbejde Business Region Aarhus, der bl.a. sætter en fælles ramme for den fysiske planlægning i medlemskommunerne.

De statslige interesser dækker over de konkrete interesser i kommuneplanlægningen, landsplanredegørelse og vand- og naturplaner. Derudover dækker de over statslige infrastrukturprojekter for hhv. nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Hatting, elektrificering og hastighedsopgradering af banestrækningen Fredericia-Aarhus samt ny bane Hovedgård-Hasselager.

De regionale interesser dækker over den regionale vækst- og udviklingsstrategi og råstofplanlægningen.

De byregionale interesser dækker over fælles anbefalinger om den regionale mobilitet og fælles planstrategisk vision for Business Region Aarhus.

De statslige, regionale og byregionale interesser, der sætter aftryk i planlægningen kan ses i boksen til højre.

De forskellige interesser er blevet gennemgået med henblik på at omsætte dem til konkrete tiltag i Kommuneplan 2017. Tiltagene kan ses herunder.

Statslige, regionale og byregionale interesser, der vurderes at berøre den fysiske udvikling af Horsens Kommune
  • Landsplanredegørelse 2013
  • Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017
  • Statslige Vand- og Naturplaner
  • Nyt tilslutningsanlæg til E45 ved Hatting, Vejdirektoratet
  • Elektrificering og opgradering Fredericia-Aarhus, VVM, Banestyrelsen
  • Ny bane Hovedgård-Hasselager, VVM, Banestyrelsen
  • Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 for Region Midtjylland
  • Råstofplan 2016 for Region Midtjylland
  • Samlet afrapportering, Mobilitetskommissionen, Business Region Aarhus, 2016
  • En stærk og sammenhængende byregion, fælles planstrategisk vision for Business Region Aarhus, 2016

Hvordan vil de statslige, regionale og byregionale interesser blive implementeret i Kommuneplan 2017?

Landsplanredegørelse 2013:

Statslige interesser i Kommuneplanlægningen:

Statslige vand- og naturplaner:

Statslige infrastrukturprojekter:

Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midt:

Råstofplan 2016:

Mobilitetskommissionens anbefalinger, Business Region Aarhus:

Fælles planstrategisk vision for business region Aarhus:

Hvilke udfordringer giver de statslige og byregionale interesser den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

Hvilke muligheder giver de statslige og byregionale interesser den fysiske udvikling af Horsens Kommune?