Mobilitet

Fra 2007 til 2016 voksede indbyggertallet med 8.720 i Horsens Kommune. I samme periode voksede antallet af personbiler i kommunen med 6.528. Det ses også på udviklingen i trafiktallene, hvor flere indfaldsveje til Horsens har haft stigninger på over 15% i årsdøgntrafikken fra 2006 til 2015-16.

Pendlingen både til og fra Horsens Kommune er stigende. I perioden fra 2008 til 2015 er pendlingen samlet steget med 9 %. Mere end 29.000 personer krydsede i 2015 kommunegrænsen for at komme til og fra arbejde hver dag – næsten lige mange hver vej. 34 % af arbejdskraften på arbejdspladserne i Horsens Kommune udgøres af borgere fra andre kommuner, mens 35 % af kommunens borgere er beskæftiget i andre kommuner. Top 3 over ind- og udpendlere til og fra Horsens Kommune er Hedensted, Aarhus og Vejle.

En transportvaneundersøgelse for perioden 2013 til 2015 indikerer, at 2/3 af turene i Horsens Kommune foregik med bil, mens 10 % foregik på cykel, 17 % til fods, 3 % med bus og 2 % med tog.

Cykeltællinger på de større veje i Horsens by viser, at den gennemsnitlige cykeltrafik på vejene stort set er faldet ved alle tællesteder fra 2015 til 2016. Udviklingen i af- og påstigninger på tog på Horsens Station viser en meget lille stigning i perioden fra 2007 til 2014.

 

 

 

 

Befolkningstilvækst og vækst i antal personbiler i Horsens Kommune

 Befolkningstilvækst og vækst i antal personbiler i Horsens Kommune. Klik på billedet for større visning.

Tællested 2006 2007 2015 2016 Ændring i %
Vejlevej, v. Ørnstrupvej 16.058   18.290   14
Vestvejen, ved kommunegrænse til Hedensted 7.125   8.734   23
Schüttesvej, ved nr. 10 17.929   20.549   15
Silkeborgvej, ved Søvej 15.304     18.035 18
Skanderborgvej, ved Løvhøj 10.966   12.640   15
Allegade, ved nr. 3   11.400 11.012   -3
Bjerrevej, ved Solhjemsvej 8.185     10.018 22
Strandkærvej, ved Monradsvej 12.681   13.369   5
Horsens Kommune, trafiktællinger          

Udvikling i trafiktal på overordnede veje i Horsens Kommune, baseret på trafiktællinger.

Indpendlere

Udpendlere

 Område   Antal   Område   Antal  
 Hedensted   4.087   Aarhus   3.932  
 Aarhus   2.551   Hedensted   2.826  
 Vejle   1.723   Vejle   1.931  
 Skanderborg   1.244   Skanderborg   1.621  
 Silkeborg   796   Silkeborg   639  
 Odder   717   Kolding   517  
 Ikast-Brande   390   Ikast-Brande   490  
 Kolding   329   Odder   395  
 Randers   243   Fredericia   350  
 Fredericia   230   Billund   282  
 Favrskov   200   København   257  
 Odense   189   Herning   174  
 Herning   139   Favrskov   138  
 Middelfart   105   Odense   134  
 Viborg   104   Viborg   131  
 Aalborg   94   Randers   117  
 Billund   92   Esbjerg   84  
 Syddjurs   89   Aalborg   77  
 Haderslev   88   Haderslev   76  
 København   72   Middelfart   72  
 Øvrige   1.115   Øvrige   1.102  
 I alt   14.597   I alt   15.345  
Danmarks Statistik, tabel PEND100

Top-20 over ind- og udpendlere til og fra Horsens Kommune 2014, opdelt efter beskæftigelses- og bosætningskommune.

 Hvilke udfordringer giver udviklingen i mobiliteten Horsens Kommune?

  • Befolkningstilvæksten medfører mere trafik på vejene i og omkring Horsens by. Det øger risikoen for trængsel på vejene.
  • Den øgede pendling til og fra Horsens Kommune er også med til at skabe øget trængsel på vejnettet.
  • Den øgede biltrafik kan påvirke miljø og sundhed på grund af øget CO2-udslip og partikelforurening.
  • Bilparken i Horsens Kommune vokser, mens antallet af passagerer i tog og bus er stabilt.

 

Hvilke muligheder giver udviklingen i mobiliteten Horsens Kommune?

  • Den øgede befolkningstilvækst danner grundlag for et øget fokus på brug af kollektiv trafik, cyklisme og gang.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte en bedre mobilitet?

  • Fokus på bæredygtig mobilitet: Bedre vilkår for gang og cyklisme, bedre tilgængelighed til lokal og regional kollektiv trafik, bedre faciliteter for kombinationsrejser.
  • Mere fokus på byomdannelse og byfortætning, der minimerer behovet for længere transport.

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer