Demografi

Horsens Kommune har haft en befolkningstilvækst på over 9 % siden 2008. Det svarer til, at der er kommet mere end 7.600 borgere i kommunen på 8 år. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der er blevet født flere, end der er døde.

Befolkningsprognosen for Horsens Kommune viser, at folketallet vil stige fra 89.033 personer primo 2017 til 104.725 personer primo 2030. Det svarer til en samlet stigning i folketallet på næsten 15.700 eller 17,6 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5 %.

Der har været vækst i alle aldersgrupper, og det vil fortsætte frem mod 2030, ifølge Horsens Kommunes befolkningsprognose. Den største stigning ventes i aldersgrupperne over 80 år samt 0-2 årige.

Kommunen har i perioden fra 2009 til 2016 haft flytteoverskud i alle aldersgrupper, bortset fra de 20-26 årige. I perioden 2003 til 2016 har der især været flytteoverskud i den centrale del af Horsens Midtby, Torsted, Stensballe, Lund, Egebjerg, Østbirk og Brædstrup. Flytteunderskuddet har været størst i den nord-vestlige del af Horsens Kommune. Det samlede flytteoverskud ventes at stige frem mod 2030.

Udviklingen i familiestørrelser i Horsens Kommune fra 2000 til 2016 viser en klar tendens til, at der bliver flere familier med en eller to personer. Den samme tendens viser sig i udviklingen af husstandsstørrelser i samme periode.

 

De faktiske folketal i Horsens Kommune 2003-2017 samt prognosens forventninger frem til 2030, Befolkningsprognose 2017-2030 for Horsens Kommune, COWI. Klik på billedet for større visning.

 

 

Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-års intervaller (årligt gennemsnit i perioden 2009-2016), Befolkningsprognose 2017-2030 for Horsens Kommune, COWI. Klik på billedet for større visning.

 

 

 Prognose for udvikling i aldersgrupper i Horsens Kommune 2016-2027, Demografix/Horsens Kommune. Klik på billedet for større visning.

 Hvilke udfordringer giver den demografiske udvikling Horsens Kommune?

Hvilke muligheder giver den demografiske udvikling Horsens Kommune?

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte den demografiske udvikling?