Byggeri

I perioden fra 2003 til 2015 blev der gennemsnitligt opført 424 boliger pr. år i Horsens Kommune. Frem til 2028 forventes det, at der bliver opført ca. 5.300 boliger, hvilket svarer til 408 boliger pr. år. Det er lidt færre boliger i forhold til de historiske år.

Historisk viser fordelingen af de nye boliger på boligtyper, at der bygges mange parcelhuse i Horsens Kommune. I 2015 udgjorde andelen af parcelhuse således 46% af de nye boliger. Fordelingen i det fremtidige byggeri forventes - ud fra de nuværende forudsætninger - at indeholde en større andel af rækkehuse og etageboliger, men også en større andel parcelhuse.

Hovedparten af de nye boliger i perioden fra 2009 til 2015 er bygget i og omkring Horsens og i Lund, Østbirk, Hovedgård, Gedved og Egebjerg.

 

 

 

Fordeling af nyopførte boliger 2016

Fordeling af nyopførte boliger, prognose

Fordeling af nyopførte boliger på boligtyper, henholdsvis historisk (2016) og prognosemæssigt i Horsens Kommune.

Salget af erhvervsjord i Horsens Kommune var højt under højkonjunkturen og toppede i 2009 med 906.000 m2 solgt erhvervsjord. I årene fra 2010 til 2012 solgte Horsens Kommune ingen erhvervsjord, mens salget langsomt kom i gang igen fra 2013. Samme tendens ses i antal opførte m2 erhvervsbyggeri.

Inden for erhvervsbyggeriet er perioden præget af finanskrisen, som tydeligt markerer sig i udviklingstallene fra omkring 2009 frem til 2012, hvor udviklingen langsomt vender og en fremgang – om end lille - begynder at tegne sig. Det svarer til udviklingen på landsplan.

 

Placering af nye boliger 2011 til 2015

Placering af nye boliger bygget i årene 2011-2015.

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
solgt erhversjord (1000 m²)  502 906 138,6 0 0 0 15 2,5 1,7
Kilde: Juridisk afdeling, Horsens Kommune 
Note: Opdateret d. 15. februar 2016

Salg af kommunal erhvervsjord fra 2007 til 2015.

Hvilke udfordringer giver udviklingen i byggeriet Horsens Kommune?

Hvilke muligheder giver udviklingen i byggeriet Horsens Kommune?

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte udviklingen i byggeriet i Horsens Kommune?