DEMOGRAFI

SOCIOØKONOMI

 ERHVERV

 BYGGERI

 
 

 

 

MOBILITET

KLIMA & ENERGI

 DETAILHANDEL

 VISIONER & STRATEGIER

 
 

 

 

 STAT & REGION

 UDVIKLINGSTENDENSER

 
 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer